ข้อมูลติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับชุดครุย/การถ่ายรูปหมู่

ติดต่อคุณธานัท ฟูแสง โทร 054-46666 ต่อ 6245

กำหนดการฝึกซ้อม กำหนดการรายงานตัว

ติดต่องานธุรการ กองกิจการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6290

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ติดต่อคุณณัฏฐนันท์ ธรรมสอน โทร 054-666666 ต่อ 6281

การขอเลื่อนรับ/ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

ติดต่องานทะเบียน กองบริการการศึกษา โทร 054-666666 ต่อ 1021,1831,1832