News & Presentation

ข้อควรทราบ

Image

การยื่นเอกสารขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

ยื่นคำร้องถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

Image

การยื่นเอกสารขอเลื่อนรับปริญญาบัตร

ยื่นคำร้องถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

Image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับมอบปริญญาบัตร

อ่านเพิ่มเติม

Image

ราคารูปภาพพร้อมกรอบรูปรับปริญญา

อ่านเพิ่มเติม

Image

เกี่ยวกับชุดครุย

ให้ติดต่อร้านครุยชุลีมาศโดยตรง
โทร.098-882-8165 / 094-315-5484
LineID:@chuleemat88

Presentation

VDO แนะนำการฝึกซ้อม

ตัวอย่างการถวายความเคารพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการเข้ารับมอบปริญญาบัตร

ลำดับพิธีการพิธีมอบปริญญาบัตร

การสวมชุดครุยวิทยฐานะ

ระเบียบการแต่งกาย

Image

เราภูมิใจบัณฑิต ม.พะเยา รุ่นที่ 12

ขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ทำความเข้าใจระเบียบ ขั้นตอน และศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ตลอดจนตั้งใจฝึกซ้อมให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วและสวยงาม เพราะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญควรฝึกซ้อมให้มั่นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยามีความสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่บัณฑิตได้รับ ถือเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้