รายชื่อผู้ประสานงานคณะ ในการกรอกข้อมูล
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565

กำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลครับ เราจะ Update ข้อมูลให้ท่านในเร็วๆนี้นะครับ

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

- Facebook Fanpage: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Tel. 054 466 666 ต่อ 1023