กำหนดการถ่ายรูปหมู่

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6291